Handleiding: Seinvoering voor tankschepen (niet-ontgaste lading)

Deze instructiekaart betreft het melden van gevaarlijke vloeibare ladingen in tankschepen, waarbij eerdere ladingen invloed kunnen hebben op de seinvoering. Hierin wordt uiteengezet hoe tankschepen hun ladingdata moeten invoeren in de BICS applicatie, zodat de applicatie bij de berekening van seinvoering rekening houdt met voorgaande ladingen.

Inhoud

  1. Regelingen
  2. Berekening van seinvoering met BICS
  3. BICS geïntegreerd in een andere applicatie?

1. Regelingen

Diverse regelingen en voorschriften bepalen dat bij de berekening van de seinvoering voor tankschepen rekening moet worden gehouden met voorgaande ladingen. Wanneer een of meerdere tanks van uw tankschip niet gereinigd of ontgast zijn van bepaalde stoffen, zoals benzine, moet dit meegenomen worden bij het bepalen van de seinvoering voor de volgende lading. De exacte voorschriften zijn vastgelegd in het ADN (ADN 7.1.5.0.2 en ADN 7.2.5.0.1).

2. Berekening van seinvoering met BICS

De BICS applicatie houdt niet automatisch rekening met voorgaande ladingen bij de seinvoering, omdat BICS geen informatie heeft over het al dan niet reinigen van de ladingtanks. Om een correcte berekening van de seinvoering in BICS te verkrijgen, wordt de volgende werkwijze geadviseerd:

2.1 Geef de actuele lading op

Vul de geldende herkomst en bestemming in voor de nieuwe reis en voer de actuele lading in bij het gedeelte waar de goederen worden toegevoegd (bijvoorbeeld UN1202 Dieselolie/Gasolie). Wanneer u nu de BICS applicatie de seinvoering laat berekenen, zal deze aangeven dat er 0 kegels gevoerd moeten worden. Let op: dit is in sommige gevallen echter niet correct.

2.2 Geef de vorige lading op

Om de vorige lading op te geven, opent u een nieuwe ladingregel ("+ Goederen toevoegen") en voert u de vorige lading in (bijvoorbeeld UN1203 benzine). In de BICS applicatie kunt u aangeven dat uw ladingtanks leeg zijn van deze lading door "Leeg van" aan te vinken. 
Als u een andere applicatie gebruikt om elektronisch te melden, zoals reisplanningssoftware of elektronische kaarten, kunt u bij het gewicht van deze ladingregel '0' invoeren om de stof mee te laten nemen in de berekening van de seinvoering. Voeg vervolgens de lading toe.

2.3 Herbereken de seinvoering

Laat BICS nu opnieuw de seinvoering berekenen, zodat de voorgaande lading (UN1203 benzine) ook wordt meegenomen. Neem de berekende waarde over en meld vervolgens de reis aan. De seinvoering berekend door BICS komt nu overeen met de geldende voorschriften van het ADN.

3. BICS geïntegreerd in een andere applicatie?

Sommige reisplanners of elektronische vaarkaarten bieden de mogelijkheid om vanuit die applicatie een elektronische melding te versturen met reis- en ladinggegevens. Deze applicaties gebruiken vaak BICS op de achtergrond. Om ervoor te zorgen dat de seinvoering correct wordt berekend, dient u een extra ladingregel toe te voegen (met een gewicht van 0 kg) met de laatste lading. Hierdoor wordt deze meegenomen in de berekening van de seinvoering.